• Tagkonstruktion

  • Lift til vinduer

Tømrerarbejde

Vore  ca 20 tømrer og snedkersvende udfører dagligt mange forskellige opgaver indenfor faget.  Der er alle de forskellige serviceopgaver  for private kunder  med dørlåse, der driller og vinduet der ikke kan lukke mm. og op til et helt nyt tag for kunden.

Døre og vindues udskiftninger for private kunder  har altid udgjort en stor del af vore  tømrersvendes opgaver.

Renovering af  stue og værelser med  nye gulve, vægge og lofter  er spændende opgaver at løse sammen med kunden, og  også opsætning af nye køkkener hører med til de daglige opgaver for vore svende.

Derudover udfører vi mange opgaver for boligselskaber  i forbindelse med fraflytninger og div . vedligeholdelsesarbejder.

Vi har fast samarbejdsaftale med Tryg og If forsikring om udbedring af skader inden for murer og tømrerfaget.

2 af vore formænd har taget kurset som Energivejledere.